"'O Annwfn,' meddai yntau, 'Arawn, brenin Annwfn wyf i.'"
St. Michael's Mount ar fachlud haul
Creative Commons Attribution Share AlikeSt. Michael's Mount ar fachlud haul - Credyd: Bob Jones

Enw ar Fyd Arall y Celtiaid yw Annwfn neu Annwn, a’i ystyr yw ‘na-fyd’ neu’r ‘byd y tu mewn’. Ar ôl dyfod Cristnogaeth, defnyddid hefyd yn enw ar uffern. Nid yw’r cysyniad o Fyd Arall, na’i leoliad, yn hollol glir, naill ai yn y traddodiad Cymreig neu yn nhraddodiadau’r gwledydd Celtaidd eraill. Yn y gerdd Preiddiau Annwfn o’r Canol Oesoedd cynnar, ceir disgrifiad o ymweliad y Brenin Arthur a’i ddynion â nifer o ‘gaerau’ yn Annwfn, ond anodd yw deall union arwyddocâd y rhain. Weithiau lleolir y Byd Arall ar ynys, fel Ynys Afallon (Isle of Avalon yn Saesneg). Y mae rhai lleoedd go iawn wedi’u crybwyll fel lleoliad Ynys Afallon, gan gynnwys Ynys Enlli, Ynys Wydrin (Glastonbury) a St. Michael’s Mount yng Nghernyw. Yn y traddodiad Gwyddelig y mae  amryw o enwau ar gyfer y Byd Arall. Ymhlith y rhain y mae Tír na n-Óg ('Gwlad yr Ifanc'); Tir Tairngire ('Gwlad yr Addewid') a Tir na t-Samhraidh ('Gwlad yr Haf').