"a'm pryd a'm gwedd innau arnat ti, fel na bo na gwas ystafell, na swyddog, na dyn arall o'r rhai a'm canlynodd i erioed a wypo nad myfi wyt ti"
'Beauty and the Beast'
Creative Commons Attribution Share Alike'Beauty and the Beast' - Credyd: Jan Vermeiren/Orvieto 62

Ceir yma grybwyll y cysyniad a elwir yn Saesneg yn shapeshifting, sy’n thema bwysig mewn sawl chwedloniaeth, gan gynnwys chwedloniaeth y Celtiaid.

Y mae’n cyfeirio naill ai at allu unigolyn i’w drawsnewid/thrawsnewid ei hun yn rhywbeth neu rywun arall drwy rym goruwchnaturiol, neu ei allu/gallu i drawsnewid eraill yn yr un modd. Yn Gymraeg gellir sôn am gael eich rhithio yn rhywbeth/rhywun, neu rhithio rhywbeth/rhywun yn rhywbeth/rhywun.

Ar wahân i allu Arawn i drawsnewid Pwyll, y mae sawl esiampl arall o’r un gallu yn Y Mabinogion. Yn Math fab Mathonwy, er enghraifft, trawsnewidir Gwydion a Gilfaethwy yn anifeiliaid, Lleu yn eryr, a Blodeuwedd yn dylluan.