"Rhiannon ferch Hefëydd Hen wyf i"
Cerflun o Epona
Creative Commons AttributionCerflun o Epona - Credyd: Rosemania

Credir bod sawl un o gymeriadau’r Mabinogion yn cynrychioli duwiau Celtaidd y cyfnod cyn-Gristnogol. Awgrymir am mai mynachod neu ddynion crefyddol oedd copïwyr y llawysgrifau, y gallent fod wedi bod yn gyndyn o sôn am anturiaethau duwiau a duwiesau paganaidd, ac y byddent felly wedi israddio eu statws i fod yn arwyr ac arwresau.

Cerflun o Epona
Creative Commons Attribution Share AlikeCerflun o Epona - Credyd: Owen Cook

Mae Rhiannon wedi’i chysylltu â Rigantona, duwies Geltaidd na wyddys llawer amdani; ag Epona, duwies ffrwythlondeb a noddwraig ceffylau, ac â Dea Matrona, duwies Afon Marne yng Ngâl y cyfeirir ati weithiau fel y Fam Dduwies (‘The Great Mother’). Pwysleisir cysylltiadau Rhiannon â cheffylau yn Pwyll Pendefig Dyfed gan ei doniau marchogaeth goruwchnaturiol, a chan y ffaith ei bod yn cael ei gorfodi i gario pobl ar ei chefn fel pe bai hi ei hun yn geffyl.