"Ac yn yr amser hwnnw yr oedd Teyrnon Twrf Liant yn arglwydd ar Went Is Coed"

Credir i Teyrnon (Tiernon yn y traddodiad Gwyddelig) gynrychioli’r duw Celtaidd Tigernos, ‘y brenin mawr’ (‘the great king’).

Y mae Gwent Is Coed yn un o gantrefi canoloesol Cymru. Ceir ei weld yng nghornel dde-ddwyrain y map yn bookmark  tud.1.