"Yr oedd Bendigeidfran fab Llŷr yn frenin coronog ar yr ynys hon"

Y mae wedi cael ei awgrymu bod y ffordd y mae Bendeigeidfran yn cael ei bortreadau yn enghraifft o ewhemeriaeth (euhemerism), sef dyrchafu ffigyrau hanesyddol sydd wedi ymddwyn mewn ffordd arwrol yn dduwiau neu dduwiesau. Y mae hyn wrth gwrs yn hollol groes i’r cysyniad o israddio duwiau/duwiesau i fod yn arwyr/arwresau y cyfeiriwyd ato yn bookmark  tud.10.

Mae Bran (Bran mac Feabhail/mac Febail ) yn enw ar un o arwyr chwedloniaeth Iwerddon, ac mae’r cwestiwn o ba gysylltiad sydd rhwng Bran a Bendigeidfran wedi bod yn un dadleuol.

 

Cerflun o Fendigeidfran a Gwern yn Harlech (Ivor Roberts-Jones, 1984)
GNU Free Documentation LicenseCerflun o Fendigeidfran a Gwern yn Harlech (Ivor Roberts-Jones, 1984) - Credyd: Oosoom