"Ac un prynhawn yr oedd yn Harlech yn Ardudwy yn un o'i lysoedd."

Roedd Ardudwy yn enw ar un o gymydau canoloesol Cymru. Gellir ei gweld ar arfordir gogleddol Bae Ceredigion ar y map yn y bookmark ar dudalen 1. Rhennid yn ddwy ardal, sef Uwch Artro ac Is Artro.

Y mae Harlech yng Ngwynedd yn dref arfordirol sydd wedi chwarae rhan flaenllaw yn hanes Cymru. Y mae’n safle castell mawreddog a adeiladwyd gan Edward y Cyntaf yn y drydedd ganrif ar ddeg yn dilyn y goresgyniad. Hefyd, cafodd ei feddiannu gan Owain Glyndŵr pan oedd yn arwain gwrthryfel y Cymry yn erbyn y Saeson.

 

Castell Harlech
Public DomainCastell Harlech - Credyd: Oosoom

 

Google Map