"A honno oedd un o Dair Prif Riant yr ynys hon"

Ceir sawl cyfeiriad yn chwedlau’r Mabinogion at grwpiau o dri (triawdau), yn ogystal â’r defnydd o’r ddyfais ailadrodd deirgwaith er mwyn creu argraff lenyddol (neu argraff ar lafar pe bai’r chwedlau yn cael eu hadrodd). Yn Breuddwyd Macsen, er enghraifft, ceir tri disgrifiad o’r un daith.  Mae’n debyg fod arwyddocâd penodol yn perthyn i  driawdau yn y traddodiad llenyddol Cymraeg cynnar, fel yr awgrymir gan y gyfres o lawysgrifau canoloesol a adnabyddir fel Trioedd Ynys Prydain. Mae llawer o’r triawdau y cyfeirir atynt yn Y Mabinogion i’w gweld yn y Trioedd. Yn ogystal â’r Tair Prif Riant, enghreifftiau eraill yw y Tri Arglwydd Gwylaidd a’r Tri Chrydd  Aur (Manawydan fab Llŷr); y Tair Osgordd Anffyddlon  (Math fab Mathonwy), a’r tair rhagynys (Breuddwyd Macsen).