"a'r cychod rhwyfo a'r coryglau"
Llun o gwrwgl a dynnwyd ar gyfer llyfr hanes (1846)
Public DomainLlun o gwrwgl a dynnwyd ar gyfer llyfr hanes (1846) - Credyd: George L. Craik a Charles MacFarlane

Cychod pysgota traddodiadol yw cyryglau wedi’u gwneud o wiail wedi’u gorchuddio gan ddeunydd diddos megis croen anifail. Fe’u cysylltir yn bennaf â Chymru, ond fe'u defnyddid hefyd mewn rhannau eraill o Brydain ac yn Iwerddon.

Cwrwgl Afon Teifi
Public DomainCwrwgl Afon Teifi - Credyd: Linguistic Demographer

Yn draddodiadol, un o’u nodweddion pwysicaf yw ei bod yn bosib i’r pysgotwr gario ei gwrwgl ar ei gefn. Maen’ nhw’n dal i gael eu defnyddio'n achlysurol hyd heddiw ar afonydd Teifi, Tywi a Thâf.