"fe fyddwch yn ciniawa yn Harlech am saith mlynedd ac Adar Rhiannon yn canu ichwi"

Ceir cyfeirio at adar Rhiannon hefyd yn stori Culhwch ac Olwen, lle y'u disgrifir fel ‘y rhai a ddihuna’r marw ac a huna’r byw’.

Y mae adar Rhiannon wedi gafael yn nychymyg ambell gyfansoddwr: mae Adar Rhiannon yn deitl ar gerdd symffonig a gyfansoddwyd gan Joseph Holbrook yn 1926 (Op.87) ac ar gathl symffonig (tone-poem) ar gyfer cerddorfa a gyfansoddwyd gan James MacMillan yn 2001. Sonnir amdanynt hefyd yn y gân Abercuawg gan Fflur Dafydd sy’n agor gyda’r llinell, Deffro’n y nos yn clywed adar Rhiannon yn canu yn fy mhen.

Gwrandewch yma ar Birds of Rhiannon gan Joseph Holbrook ar Spotify.