"A gellwch fod yno a'r pen gennych heb ei lygru hyd onid agoroch y drws tuag Aber Henfelen i gyfeiriad Cernyw"

Mae'n debyg mai Môr Hafren ('Bristol Channel') yw Aber Henfelen.

Mae Môr Hafren wedi'i leoli rhwng de Cymru a Gwlad yr Haf, Dyfnaint a Chernyw yn Lloegr. Y mae'n ymestyn o aber Afon Hafren at Fôr Iwerydd.

 

Google Map