"'ac fe af innau i Loegr i wneud fy ngwrogaeth i Gaswallon fab Beli'"

Yn yr Oesoedd Canol cynnar pan oedd nifer o fân deyrnasoedd ym Mhrydain, roedd y cysyniad o un llywodraethwr yn 'talu gwrogaeth' i un arall (sef cydnabod ei fod o statws uwch) yn un pwysig.

Roedd dau bwrpas i'r arferiad: yn gyntaf caniatâi i arweinydd llai grymus ddal gafael ar ei diriogaeth; yn ail byddai'n darbwyllo'r arweinydd mwy grymus na fyddai eraill yn ceisio ei danseilio. Yn y ddegfed ganrif bu i Hywel Dda, Brenin Deheubarth, dalu gwrogaeth  i Edward yr Hynaf o Loegr a'i fab Athelstan ill dau.

Credir mai fersiwn o'r enw Cassivellaunos yw Caswallon. Dywedir i Cassivellaunos frwydro yn erbyn Iŵl Caesar a'i fyddinoedd pan ymosodasant ar Brydain yn 54CC.

Y mae'r enw Beli wedi'i gysylltu â Bel neu Belenus, duw yr haul yn y traddodiad Celtaidd, a gafodd yntau ei gysylltu ag Apolon (Apollo) yn ystod y cyfnod Rhufeinig. Y mae'n bosib hefyd fod yna gysylltiad rhwng Beli  a Belgius, arweinydd o Gâl yn ystod y drydedd ganrif cyn Crist.