"Ac yna fe gymerasant hwy flodau'r deri a blodau'r banadl a blodau'r erwain"
English Oak
Creative Commons Attribution Share Alike'Y dderwen Seisnig' - Credyd: Loz Pycock

Y mae tua 600 o rywiogaethau coed derw a llwyni sy'n perthyn i'r genws Quercus. Y mae'r 'dderwen gyffredin' (Common Oak/Quercus robur) a elwir weithiau yn 'dderwen Seisnig' (English Oak) yn goeden gyffredin drwy Brydain i gyd, a dywedir mai hi yw coeden fwyaf cyffredin Ewrop ers y cyfnod cyn-hanesyddol.

Fel yr onnen a'r ddraenen, y mae'r dderwen wedi chwarae rhan bwysig yn chwedloniaeth a llên werin y Celtiaid. Credid i'r dderwen feddu ar bwerau goruwchnaturiol, a'i bod yn un o fynedfeydd Annwfn. Ceir sawl cyfeiriad at y dderwen yn yr englyn y mae Gwydion yn ei ganu wrth Lleu yn ystod y cyfnod y mae wedi'i rithio'n eryr.

 

Broom
GNU Free Documentation LicenseY banadl - Credyd: H.Zell

Y Banadl yw'r enw a roddir ar nifer fawr o lwyni sy'n perthyn i'r genera Chamaecytisus, Cytisus a Genista. Un o'r mwyaf adnabyddus yw'r 'banadl cyffredin' (common broom/Cytisus scoparius) sydd i'w gweld drwy ogledd Ewrop i gyd. Y mae gan y rhan fwyaf o rywiogaethau'r banadl flodau melyn.

 

 

 

 

 

 

 

Meadowsweet
Creative Commons Attribution Share AlikeYr Erwain- Credyd: Amanda Slater

Llysieuyn lluosflwydd sy'n gyffredin yn Ewrop a Gorllewin Asia yw'r erwain (Filipendula ulmaria). Fe'i gwelir yn aml yn tyfu mewn dolydd gwlyb, ac o'r herwydd fe'i hadnabyddir weithiau fel brenhines y weirglodd. Credir ei bod yn un o lysiau cysegredig y derwyddon, urdd offeiriadol Oes yr Haearn.