"Dyna yw Blodeuwedd, tylluan, yn yr iaith sydd yr awr hon"
Barn Owl
Creative Commons Attribution Share AlikeTylluan wen - Credyd: Steve Garvie

Rhestrir y gair blodeuwedd am dylluan neu gwdihŵ yng ngeiriadur y Parch. D. Silvan Evans a gyhoeddwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ysbrydolodd stori Blodeuwedd ddrama o'r un enw, gan Saunders Lewis, yn ogystal â nofel gan Alan Garner o dan y teitl The Owl Service. Gwnaed ffilm hefyd o'r nofel hon.

Y mae'r stori hefyd yn un o fotiffau pwysig Y Dylluan Wen gan Angharad Jones, a enillodd Fedal Rhyddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1995.