"ac yno y mae'r garreg ar lan Afon Cynfael yn Ardudwy a'r twll drwyddi. Ac oherwydd hynny y'i gelwir eto Llech Gronw"
Cwm Cynfal
Creative Commons Attribution Share AlikeCwm Cynfal - Credyd: David Medcalf

Y mae'r garreg a elwir yn Llech Gronw i'w gweld heddiw ar dir tyddyn Bryn Saeth yng Nghwm Cynfal, nid nepell o Flaenau Ffestiniog yng Ngwynedd. Dywedir y daethpwyd o hyd iddi ar lannau Afon Bryn Saeth, is-afon Afon Cynfal. Dywedir hefyd mai bedd Gronw Pebr yw twmpath bach ar dir tŷ o'r enw  ‘Llech Goronwy’.

Darllenwch fwy am fedd Gronw Pebr yma.

Cliciwch yma i weld llun o 'Lech Gronw'.