"Yr oedd Macsen Wledig yn ymherodr yn Rhufain"
Coin depicting Magnus Maximus
Public DomainDarn o arian yn portreadu Macsen Wledig - Credyd: anhysbys

Macsen Wledig yw'r enw Cymraeg ar Magnus Maximus (ca.335-388), a adnabyddid hefyd fel Maximianus. Daeth yn bennaeth ar y lluoedd Rhufeinig ym Mhrydain yn 380, a'i ddyrchafu'n Ymerawdwr Rhufain y Gorllewin (Western Roman Emperor) yn 384. Cafodd ei drechu mewn brwydr gan Theodosius I yn 388, a chafodd ei ddienyddio'n fuan wedyn.

 Y mae'r ffordd y mae'r Rhufeinwyr yn cael eu portreadu yn Breuddwyd Macsen yn gadarnhaol iawn. Yn wir, bu i sawl llwyth Cymraeg a llinach frenhinol honni eu bod yn ddisgynyddion Macsen Wledig.

Y mae'r berthynas gadarnhaol rhwng Cymru a Rhufain yn cael ei chyfeirio ati yn anthem eiconig Dafydd Iwan, ‘Yma o Hyd’ lle'r awgrymir bod Macsen Wledig wedi cael effaith fuddiol ar Gymru.