"Ac fe welent Aber Saint a'r gaer wrth aber yr afon"
The estuary of the River Seiont, looking towards Anglesey
Creative Commons Attribution Share AlikeAber Afon Seiont, tua chyfeiriad Ynys Môn - Credyd: Eric Jones

Fel Caer Saint (gweler bookmark tud.30), enw ar Gaernarfon yw Aber Saint. Y mae'n cyfeirio at aber Afon Seiont sy'n cyrraedd y Fenai yng Nghaernarfon.

Y mae'r gaer y cyfeirir ati yn yr enw Caer Saint yn wahanol i Gastell Caernarfon fel ag y mae heddiw. Adeiladwyd hwnnw gan Edward I yn y drydedd ganrif ar ddeg.