"Ac oherwydd hynny y gelwir hwy yn Ffyrdd Elen Luyddog oherwydd ei bod hi'n hanfod o Ynys Prydain ac na wnâi gwŷr Ynys Prydain y lluoedd mawr hynny i neb ond iddi hi."
Sarn Helen
Creative Commons Attribution Share AlikeSarn Helen - Credyd: Roger Kidd

Ceir yma eglurhad ar yr enw  Elen Luyddog, gan mai ffurf ansoddeiriol lluydd (llu neu fyddin) yw lluyddog. Fe'i hadnabyddir hefyd fel Santes Helena o Gaernarfon ac yn Saesneg fel 'Helen of the Hosts'. Y mae'n cael ei chymysgu weithiau â Santes Helena o Gaer Gystennin (St. Helena of Constantinople), mam yr Ymerawdwr Cystennin. Y mae ffordd Rufeinig o'r enw Sarn Helen yng Nghymru, ffaith a ddefnyddir i gefnogi'r syniad bod yna gysylltiad rhwng Elen Lyuddog ac adeiladu ffyrdd. Fodd bynnag, y mae yna ddadleuon hefyd ynghylch dilysrwydd yr enw Sarn Helen.