"Ac oherwydd i'r gwragedd a'u hiaith dewi y gelwid gwŷr Prydain yn 'Llydaw'"

Yr enw Cymraeg ar Brittany yw Llydaw. Awgrymir yma ei bod yn cynnwys dwy elfen: lled (yn rhannol) a taw (distawrwydd).

 

Google Map