"Culhwch ac Olwen"
1st century BC depiction of a boar (Celtic Museum, Hallein)
GNU Free Documentation License Portread o faedd gwyllt a wnaed yn ystod y ganrif gyntaf Cyn Crist (Amgueddfa'r Celtiaid, Hallein) - Credyd: Wolfgang Sauber

Y mae Culhwch (yn llythrennol: cwt moch) yn cael ei enwi felly am iddo gael ei eni lle roedd bugail moch (meichiad) yn gofalu am ei anifeiliaid.

Y mae Olwen (ôl* wen) yn cael ei henwi felly am i bedair meillionen wen dyfu yn olion ei thraed lle bynnag y cerddai.

Cyfieithiad arall ar Culhwch yw hwch (mochyn benywaidd) denau. Y mae wedi'i awgrymu fod yna gysylltiadau rhwng Culhwch a'r duw Celtaidd Moccus (y gair Galeg (Gaulish) am fochyn neu faedd gwyllt) a gysylltir â'r duw Rhufeinig  Mercher.

 

*heddiw, ystyrir 'ôl' yn air gwrywaidd.

 

 

White clover (Trifolium repens)
Creative Commons Attribution Share AlikeY feillionen wen (Trifolium repens) - Credyd: contri