"Ac erchi ei anrheg a wnaeth yn enw Cai a Bedwyr"
Knights of the Round Table
Public DomainMarchogion y Ford Gron - Credyd: anhysbys

Fel y nodir yn bookmark tud. 172, y mae enwau Cai a Bedwyr yn cael eu cysylltu'n aml, a chyfeirir at y ddau ohonynt yn y gerdd Gymraeg Pa Gur.

Mewn llenyddiaeth Arthuraidd Saesneg maen' nhw'n cael eu hadnabod fel  Sir Kay a Sir Bedivere.