"Ac yr oedd Cai yn sefyll ar ganol llawr y neuadd"
Knights of the Round Table
Public DomainMarchogion y Ford Gron

Y mae Cai yn ymddangos ym mhedair chwedl arall Y Mabinogion, sef Iarlles y Ffynnon, Geraint fab Erbin, Culhwch ac Olwen a Breuddwyd Rhonabwy. Fe gyfeirir ato hefyd yn Trioedd Ynys Prydein, ac yn y gerdd ‘Pa gur’ sydd i'w gweld yn Llyfr Du Caerfyrddin.

Yn y chwedlau Arthuraidd yn gyffredinol, mae yna sawl cyfeiriad ato, er iddo fod yn ffigwr ymylol. Ymddengys yn y chwedlau Saesneg fel Sir Kay, un o Farchogion y Ford Gron, ac fe'i cysylltir yn aml â Bedivere (Bedwyr). Fel yn Y Mabinogion, fe'i portreadir yn aml yn gymeriad byrbwyll a checrus.