"ond y grib a'r gwellau sydd rhwng dwy glust Twrch Trwyth fab Taredd Wledig"
Wild boar (Sus scrofa)
Creative Commons AttributionBaedd gwyllt (Sus scrofa) - credyd: Brian Gratwicke

Enghraifft arall o rithio unigolyn yn anifail, y shapeshifting (y cyfeirir ato yn bookmark tud. 2) a geir yma. Awgrymir mai mab rheolwr pwysig sydd wedi'i droi yn faedd gwyllt yw'r Twrch Trwyth .