"Mabon fab Modron a ddygwyd yn dair noson oed oddi wrth ei fam"
Dea Matrona
Public DomainDea Matrona - Credyd: PHGCOM
Dea Matrona
Public DomainDea Matrona - Credyd: PHGCOM

Cysylltir Mabon â'r duw Celtaidd  Maponos, a chysylltir ei fam â'r dduwies Geltaidd Dea Matrona. Duw yr ifainc sy'n cyfateb i'r duw Rhufeinig Apolon oedd Maponas, a dywedir iddo gael ei addoli yng Ngâl a Phrydain. Duwies Afon Marne yng Ngâl oedd Dea Matrona, (‘Y Famdduwies gysegredig'/'divine Mother Goddess’). Byddai'r Mamdduwiesau cysegredig yn cael eu haddoli hefyd fel triawd, y Deae Matronae.

Fel y nodir yn y bookmark ar gyfer tud.10, y mae Dea Matrona wedi'i chysylltu â Rhiannon sy'n ymddangos yn Pwyll Pendefig Dyfed.

Y mae cyfeirio at Fabon mab Modron hefyd yn Breuddwyd Rhonabwy lle y'i disgrifir fel un o gynghorwyr Arthur.

 

Deae Matronae
Public DomainDeae Matronae - Credyd: Urban