"Yr oedd Madog fab Meredudd yn llywodraethu Powys yn llwyr o ffin i ffin "
Map of medieval Welsh kingdoms (c.1093)
Public DomainMap o fân deyrnasoedd Cymru (c.1093) - Credyd: Rhion

Roedd Madog ap Maredudd  yn llywodraethwr ar deyrnas Powys rhwng 1132 a'i farwolaeth yn 1160. Y fo oedd yr olaf o'r llywodraethwyr Cymreig i reoli Powys yn ei chyfanrwydd. Roedd sefyllfa ddaearyddol Powys yn golygu ei bod yn agored i ymosodiadau gan deyrnas rymus Gwynedd a chan luoedd Lloegr. Mae'n debyg mai dyna paham y gwnaeth Madog ymdrech i aros ar delerau da gyda Brenin Lloegr a bonedd Lloegr.