"A meddyliodd Rhonabwy, gan na allai na chysgu na gorffwys, ei bod yn llai poenus iddo fynd i'r esgynlawr i gysgu ar groen melyn yr anner"
Young man sleeping
Public DomainDyn ifanc yn cysgu - Credyd: Antonio Cortina Farinós

Buwch ifanc yw anner (heifer yn Saesneg).

Y mae sawl darn o lenyddiaeth sy'n sôn am bobl yn cael breuddwydion neu weledigaethau wrth gysgu ar groen anifail. Er enghraifft, yn Llyfr 7 yr Aeneid gan Fyrsil (Virgil) y mae cyfeirio at weledigaethau a ysgogwyd gan gysgu ar groen defaid, ac yn Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy y mae Brutus yn clywed y dduwies Diana yn siarad ag ef wrth iddo gysgu ar groen ewig (carw benywaidd/carw ifanc). Yn y traddodiad Gwyddelig hefyd ceir cyfeirio at freuddwydion a gweledigaethau yn cael eu hysgogi drwy gysgu ar groen ych, ac at y tarb feis (‘cysgu tarw’) lle y dywedir i fwyta cig tarw arwain at gael gweledigaethau wrth gysgu.