"Chwedl Iarlles y Ffynnon"
Yvain fighting Gawain
Public DomainYvain yn ymladd â Gawain - Credyd: anhysbys

Y mae cysylltiadau wedi'u nodi rhwng Chwedl Iarlles y Ffynnon yn Y Mabinogion a cherdd Chrétien de Troyes Yvain, le Chevalier au Lion ('Yvain, y marchog a chanddo lew') a ysgrifennwyd yn y ddeuddegfed ganrif. Ond, fel y nodir yn achos y ddwy stori Hanes Peredur fab Efrog a Perceval, le conte du Graal (gweler bookmark tud.168), nid yw natur y berthynas rhwng y ddwy yn hollol glir.