"gollyngwyd y porthcwlis ar Owain"
Portcullis
Creative Commons Attribution Share AlikePorthcwlis - Credyd: Tschai-Pi

Adeiladwaith amddiffynnol a osodid wrth fynedfeydd cestyll canoloesol yw porthcwlis.

Rhwyllwaith (lattice/grille) wedi'i wneud o bren neu haearn y gellid ei ollwng ar fyr rybudd mewn argyfwng yw.

Roedd gan rai cestyll borthcwlis mewnol a phorthcwlis allanol, sef porthcwlis dwbl. Drwy ollwng y ddau ar y cyd, byddai'n bosib dal ymwelwyr nad oedd croeso iddynt rhwng y ddau. Isod ceir gweld y porthcwlis dwbl yng Nghastell Warwig (Warwick) yn Lloegr.