"'Rhoi olew ar y gwrda biau'r gaer,'"
Seven Sacraments altarpiece depicting Ordination, Marriage and Extreme Unction
Public DomainAllorlun yn dangos y Saith Sacrament: Gwelir yma Ordeinio, Priodas a'r Eneiniad Olaf. - Credyd: Rogier van der Weyden

Ceir yma gyfeirio at un o sacramentau'r Eglwys Gatholig a elwir yn Eneinio'r Cleifion ('Anointing of the Sick'). Heddiw, ei hystyr yw rhoi olew sanctaidd ar dalcen rhywun sydd naill ai yn ddifrifol wael neu yn marw. Ers talwm, fodd bynnag, rhoddid yr Eneiniad Olaf (Extreme Unction) pan oedd rhywun ar fin marw yn unig, a rhoddid yr olew ar sawl rhan o'r corff.

Yn Saesneg defnyddir y term Last Rites i ddisgrifio rhoi'r Eneiniad Olaf yn ogystal รข'r sacramentau a enwir Penyd (Penance) a'r Cymun Sanctaidd (Holy Communion). Yr enw ar y Cymun Sanctaidd olaf yw Viaticum, sy'n golygu 'darpariaeth ar gyfer taith'.