"Hanes Peredur fab Efrog"
Perceval, depicted in a 15th century manuscript
GNU Free Documentation LicensePerceval, fel y'i portreadir mewn llawysgrif o'r bymthegfed ganrif - Credyd: wedi'i lwytho i fyny gan Archibald Tuttle

Y mae cyffelybiaethau rhwng y chwedl hon a'r gerdd ‘Perceval, le Conte du Graal' ('Persifal a stori'r Greal') gan Chrétien de Troyes y trwbadŵr o'r ddeuddegfed ganrif.

Yng nghyd-destun Y Mabinogion, felly, y mae Hanes Peredur fab Efrog yn cael ei disgrifio yn un o'r 'Tair Rhamant' ('Three Romances') ynghyd â Chwedl Iarlles y Ffynnon a Geraint fab Erbin.

Fodd bynnag, nid yw hanes Peredur a hanes Perceval yr un ffunud â'i gilydd o bell ffordd. Nid yw'n glir ai dylanwadu y naill ar y llall a fu, neu i'r ddwy hanu'n annibynnol o ffynonellau tebyg. Mae cryn anghytuno wedi bod ynghylch pa un a ddaeth gyntaf, a rhoddir yr enw y  Mabinogionfrage (‘Cwestiwn y Mabinogion’) i'r ddadl yn ei chyfanrwydd. Beth bynnag fo'r gwir, yn Peredur fab Efrog, ceir gweld dylanwadau Eingl-Normanaidd sy'n wahanol iawn i'r dylanwadau Celtaidd a Brythonaidd-Rufeinig sydd i'w gweld yn llawer iawn o chwedlau eraill Y Mabinogion.