"'Dydd Gwener y Groglith yw heddiw.'"

Yn wahanol i sawl stori arall yn Y Mabinogion (lle y cyfeirir at dduwiau a duwiesau Celtaidd) ceir yn stori Peredur fab Efrog gefndir Cristnogol.

Yn y calendr Cristnogol y mae Dydd Gwener y Groglith ('Good Friday') yn rhan o Wythnos y Pasg sy'n dod i ben ar ddydd Sul y Pasg, y diwrnod y dethlir atgyfodi'r Iesu croeshoeliedig.

 

Rood group at St. Nicholas Church, Guildford
GNU Free Documentation LicenseGrŵp y Grog yn Eglwys Sant Niclas, Guildford - Credyd: Vox Humana 8