"Ac unwaith fe gynhaliodd lys yno y Sulgwyn"
Columbine flower
Creative Commons AttributionTroed y golomen - Credit: dawnzy58

Yn y calendr Cristnogol y mae'r Sulgwyn (a elwir weithiau yn Bentecost) yn cael ei ddathlu 50 diwrnod ar ôl Sul y Pasg er mwyn coffáu'r achlysur pan ddisgynnodd yr Ysbryd Glân ar ddisgyblion Crist (Actau'r Apostolion 2:1-31). Dywedir bod dathliadau'r Sulgwyn mewn rhai mannau ym Mhrydain yn debyg i ddathliadau Beltane, yr wŷl Geltaidd a gynhelir ar y cyntaf o Fai i nodi dechrau'r haf.

Ymhlith symbolau'r Sulgwyn y mae'r golomen, a'r blodyn o'r enw troed y golomen (columbine) sy'n perthyn i'r genws Aquilegia.