"rhoddir hebog ar y ffon. Fe fydd twrnameint am yr hebog"
Medieval Falconry (Codex Manesse: 14th century)
Public DomainHeboca Canoloesol (Codex Manesse: pedwaredd ganrif ar ddeg) - Credyd: anhysbys
Sparrowhawk
Creative Commons AttributionGwalch glas - Credyd: Mark Medcalf

Gall y gair hebog (hawk) gael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o adar ysglyfaethus, ond mae'n debyg y cyfeirir yn y fan hon at y gwalch glas (sparrowhawk), aderyn bach o'r genws Accipeter. Yn draddodiadol, y mae'r gwalch glas yn hela mewn mannau cyfyng fel coedwigoedd. Yn ystod y Canol Oesoedd defnyddid ar gyfer heboca (falconry), sef cadw a hyfforddi adar ysglyfaethus (yn enwedig hebogiaid/falcons) i fynd ar ôl adar hela. Byddai dynion a merched fel ei gilydd yn heboca, ond dywedir bod y gwalch glas yn ddewis poblogaidd gan ferched oherwydd ei fod yn fach.