"Ac fe barodd Arthur alw Morgan Tud ato: y pennaf o'r meddygon oedd hwnnw"
Painting of Morgan le Fay (1864)
Public DomainLlun o Morgan le Fay (1864) - Credyd: Anthony Frederick Augustus Sandys

Y mae'r enw Morgan Tud wedi bod yn un dadleuol ymhlith ysgolheigion Arthuraidd. Yn 'Erec et Énide' gan Chrétien de Troyes, y cymeriad sy'n cyfateb i Forgan Tud yw Morgue neu Morgain la Fée (a elwir yn Saesneg yn Morgan le Fay). Fodd bynnag, y mae wedi'i awgrymu bod yna ffyrdd eraill o ddehongli'r enw Morgan Tud, ac wrth gwrs, pwysig yw nodi mai gŵr yw'r cymeriad yn Y Mabinogion.

Er mwyn deall manylion y dadleuon ar y mater hwn, cliciwch yma.

 

Door panel depicting Morgan le Fay by Sir George Frampton (1860-1928)
Creative Commons Attribution Share AlikePanel drws yn portreadu Morgan le Fay gan Syr George Frampton (1860-1928) - Credyd: Gordon Lawson