Y Mabinogion

by Traddodiadol (diweddariad gan Dafydd a Rhiannon Ifans)

In Brief

Ceir yma un ar ddeg o chwedlau, wedi eu cymryd o lawysgrifau canoloesol Cymraeg, sy'n ymdrin yn gelfydd â holl hud a lledrith byd hynafol y Celtiaid.

Why you should read it

Paratowch i gael eich diddanu a'ch syfrdanu gan gymeriadau megis Arthur a'i fintai, Gwydion y dewin anghyfrifol, Blodeuwedd y ferch a grëwyd o flodau, a llawer, llawer mwy ...

Contributor :

Siân
Cleaver