This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 1. " Dyma'r rhanbarth o'i deyrnas a fynnai ei hela, Glyn Cuch "

Dyffryn hyfryd, coediog Afon Cuch (un o isafonydd Afon Teifi) yw Glyn Cuch neu Gwm Cuch, ac i bob pwrpas y mae cwrs Cuch yn dilyn y ffin rhwng Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. Roedd Is Cuch ac Uwch Cuch yn enwau ar ddau o’r cymydau canoloesol.

Afon Cuch: