This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 16. " Dyma'r lle y daethant ynghyd, y Preselau yn Nyfed "
Lleolir mynyddoedd y Preseli yng ngogledd Sir Benfro y tu mewn i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Y mae cylch mewnol Côr y Cewri yn Wiltshire wedi’i wneud o garreg las yr un ffunud â’r hyn sydd ar gael yn y Preseli. Damcaniaethir felly y cafodd carreg las y Preseli ei chludo i Wiltshire, er y cydnabyddir y byddai hynny wedi bod yn homer o fenter. Damcaniaeth arall yw i’r garreg las gael ei gosod yn ardal Côr y Cewri yn sgil gweithrediad rhewlifol.

Y Preseli, hefyd, yw un o’r lleoliadau yr ymwelir ag ef gan y Twrch Trwyth yn Culhwch ac Olwen.

 

 

Cylch cerrig Bedd Arthur yn y Preselau
Creative Commons Attribution Share AlikeCylch cerrig Bedd Arthur yn y Preseli - Credyd: Andrew Howey