This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 27. " Ac am hynny y galwyd y cwmwd o hynny allan, Tâl Ebolion "

Ceir yma un o nifer o esboniadau onomastig (eglurhad ar darddiad enwau) sydd i’w cael yn Y Mabinogion. Y lle dan sylw yw Talybolion, cwmwd* yng ngogledd-orllewin Ynys Môn. Fel y nodir gan Gwyn Jones a Thomas Jones yn eu cyfieithiad o’r Mabinogion i’r Saesneg (1948) , cyfieithiad dilys o Talybolion fyddai ‘end of the chasms’ neu ‘end of the ridges’. Hollol ffug, felly, yw'r eglurhad a gynigir yn y testun.

* gweler bookmark tud.1.

Lleoliad cwmwd Talybolion ym Môn: