This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 30. " Dyma lle y cafodd Fendigeidfran, yng Nghaer Saint yn Arfon "
Castell Caernarfon gyda'r nos
Creative Commons AttributionCastell Caernarfon gyda'r nos - Credyd: Richard Outram

Un o gantrefi canoloesol Cymru (gweler bookmark tud.1) oedd Arfon, a leolid yng ngogledd-orllewin Cymru gyferbyn ag Ynys Môn. Defynyddir yr enw heddiw ar gyfer un o ardaloedd gweinyddol Gwynedd.

Hen enw ar Gaernarfon yng Ngwynedd yw Caer Saint. Mae Saint yn ffurf ar y gair Seiont, sef yr afon sy’n cyrraedd Y Fenai yng Nghaernarfon. Pan oedd y Rhufeiniaid ym Mhrydain roedd caer Rufeinig o’r enw Segontium yng Nghaernarfon, ac yn y drydedd ganrif ar ddeg adeiladwyd castell yno gan Edward y Cyntaf. Yn y stori Breuddwyd Macsen enw arall ar Gaernarfon yw Aber Saint.