This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 35. " Ac yna fe orchmynnodd Bendigeidfran dorri ei ben. 'A chymerwch chwi'r pen,' meddai ef, 'a chariwch ef i'r Gwynfryn yn Llundain a chleddwch ef a'i wyneb tua Ffrainc. "
Cigfrain yn Nhŵr Llundain
Creative Commons Attribution Share AlikeCigfrain yn Nhŵr Llundain - Credyd: A. Norppa
Y Tŵr Gwyn - rhan o Dŵr Llundain
GNU Free Documentation LicenseY Tŵr Gwyn - rhan o Dŵr Llundain - Credyd: Aiwok

Y Gwynfryn yw’r enw a roddir i’r domen gladdu sydd yn ôl y sôn o dan Dŵr Gwyn Tŵr Llundain, y gaer yng nghanol Llundain a adeiladwyd yn ystod yr unfed ganrif ar ddeg. Dywedir nid yn unig fod pen Bendigeidfran wedi’i gladdu yno, ond hefyd  i’r Brenin Arthur godi’r pen er mwyn herio statws Bendigeidfran fel gwarchodwr y deyrnas.

Mae ’na draddodiad hir o gadw cigfrain yn Nhŵr Llundain, rhwybeth a gysylltir â’r ffaith fod bran yn elfen o’r enw Bendigeidfran. Hyd yn oed heddiw cedwir o leiaf chwech o gigfrain yn barhaol yn y Tŵr, a honnir pe bai’r cigfrain byth yn gadael, byddai’r Tŵr Gwyn yn chwalu ac anffawd fawr yn dod i ran Prydain Fawr.