This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 35. " Ac yng Ngwales ym Mhenfro y byddwch bedwar ugain mlynedd "

Ynys Grassholm, a leolir tua 8 milltir oddi ar arfordir de-orllewinol Sir Benfro, yw Gwales (weithiau Ynys Gwales).

 

 

Yn ei lyfr Celtic Folklore: Welsh and Manx, y mae Syr John Rhŷs, Athro Celteg cyntaf Prifysgol Rhydychen, yn cyfeirio at y gred fod yna ynys o dan y dŵr ger Ynys Gwales a fydd o dro i’w gilydd yn dod i’r wyneb. Yn wir, honna un o ffynonellau Syr John iddo fod yn llygad-dyst i’r digwyddiad hwnnw!

Heddiw, y mae Ynys Gwales yn warchodfa i’r fulfran wen (gannet) o dan reolaeth yr RSPB.