This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 43. " Ac yna dechreuodd brynu'r lledr Cordofa tecaf a gafodd yn y dref "
Statue of a cordwainer, Watling Street, London
Creative Commons Attribution Share AlikeCerflun o 'cordwainer', Stryd Watling, Llundain - Credyd: Oxyman

Lledr o ansawdd uchel iawn oedd lledr Cordofa (yr hyn a elwir yn Saesneg yn cordwain). Daeth yn wreiddiol o Cordoba sy'n ddinas a thalaith yn ne Sbaen lle y'i gwneid gan y Mwriaid (Moors). Fe'i defnyddid yn benodol ar gyfer gwneud esgidiau, a dyna paham y bathwyd y term cordwainer yn Saesneg i ddisgrifio gwneuthurwr esgidiau o safon. Yn draddodiadol, ystyrid cordwainers yn wahanol i cobblers a oedd yn gyfrifol am drwsio esgidiau yn unig.

Y mae'r geiriau cordovan a shell cordovan yn cael eu defnyddio o hyd i ddisgrifio lledr a wneir yn ôl dulliau traddodiadol y Mwriaid.