This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 61. " Ac ar unwaith, cyn gynted ag y daeth i'r môr, fe gafodd natur y môr ac fe nofiai cystal â'r pysgod gorau yn y môr ac oherwydd hynny y gelwid ef Dylan Ail Don "

Ar arfordir gogledd Cymru rhwng Aberdesach a Phontllyfni, y mae Trwyn Maen Dylan ac ar y traeth islaw, y mae 'na garreg fawr a elwir yn  Faen Dylan.

Y mae'r garreg hon wedi'i chysylltu â Dylan Eil Ton (Dylan, Mab Ton) gan ei bod yn agos iawn at y rhan o hen gantref Arfon lle y credir i rai o ddigwyddiadau  Math fab Mathonwy gael eu lleoli.

Nid oedd Dylan yn enw poblogaidd i fechgyn yng Nghymru nes iddo gael ei boblogeiddio gan y bardd  Dylan Thomas. Credir bod ei dad dysgedig, David John Thomas, wedi'i weld yn Y Mabinogi.

 

Maen Dylan
Creative Commons AttributionMaen Dylan - Credyd: Harlech