This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 62. " Dyma a wnaeth, cyrchu Caer Arianrhod a'r mab gydag ef "

Caer Aranrhod (neu Caer Arianrhod) yw'r enw a roddir i greigiau yn y môr ryw filltir oddi ar arfordir Dinas Dinlle sy'n bentref tua chwe milltir o Gaernarfon yng Ngwynedd. Ni ellir gweld y creigiau oni bai bod y llanw ar drai.

Yn nes ymlaen yn y stori, ceir cyfeirio at Ddinas Dinlle (sy'n safle caer Oes yr Haearn) fel Dinas Dinlleu, wedi ei ysgrifennu i awgrymu fod yna gysylltiad rhyngddi a Lleu Llaw Gyffes, y mab y mae Arianrhod yn ei wrthod.

Y mae Caer Arianrhod hefyd yn enw ar y cytser (constellation) gogleddol Corona Borealis. Cysylltir y cytser hwn ag Ariadne, y dduwies Roegaidd.

 

Dinas Dinlle
Public DomainDinas Dinlle - Credyd: Ijanderson 977

 

 

Dinas Dinlle