This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 66. " sef yn y llys a elwir Mur Castell "
Tomen y Mur
Creative Commons Attribution Share AlikeTomen y Mur - Credyd: Jeff Buck

Lleolir Mur Castell neu Domen y Mur ger Trawsfynydd yng Ngwynedd.

Safle caer Rufeinig oedd yn wreiddiol, ond adeiladwyd castell yno (gan Wilym Goch/William Rufus, o bosib) yn ystod yr unfed ganrif ar ddeg. Castell tomen a beili (motte-and-bailey) oedd, a'r domen wedi'i hadeiladu y tu mewn i'r waliau Rhufeinig gwreiddiol