This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 71. " a chyrchodd nant a elwir Nantlleu yn awr "

Ceir yma enghraifft arall o enw yr honnir iddo fod yn gysylltiedig â Lleu (gweler hefyd Dinas Dinlleu yn y bookmark ar gyfer tud. 62). Heddiw, rydym yn sôn am Ddyffryn Nantlle, dyffryn a leolir i'r dwyrain o Benygroes a Thalysarn yng Ngwynedd. Un o bentrefi Dyffryn Nantlle yw Nantlle lle y mae llyn o'r enw Llyn Nantlle Uchaf . Ar un adeg roedd llyn arall yno o'r enw Llyn Nantlle isaf. Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif gynnar, roedd chwareli llechu yn yr ardal, ac y mae olion y rhain i'w gweld o hyd ar y tirwedd.

 

Llyn Nantlle Uchaf
Creative Commons Attribution Share AlikeLlyn Nantlle Uchaf - Credyd: David Medcalf