This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 72. " Ac yna ni wyddent ddim hyd oni syrthiasant i'r llyn ac y boddasant oll heblaw amdani hi ei hunan "
Llyn y Morynion
Creative Commons Attribution Share AlikeLlyn y Morynion - Credyd: Gareth Jones

Tua thair milltir o Domen y Mur (gweler bookmark tud.66) i'r dwyrain o bentref Ffestiniog, y mae llyn o'r enw Llyn y Morynion.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.