This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 82. " Ac oherwydd i'r gwragedd a'u hiaith dewi y gelwid gwŷr Prydain yn 'Llydaw' "

Yr enw Cymraeg ar Brittany yw Llydaw. Awgrymir yma ei bod yn cynnwys dwy elfen: lled (yn rhannol) a taw (distawrwydd).