This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 117. " yn Aber Daugleddyf "
Pembroke Castle overlooking the River Cleddau
Creative Commons Attribution Share AlikeCastell Penfro ar lannau Afon Cleddau - Credyd: Chris Downer

Y mae dwy afon yn Sir Benfro o'r enw Cleddau, sef Cleddau Ddwyreiniol a Chleddau Orllewinol. Y mae'r ddwy afon yn ymuno yn Picton Point i ffurfio Afon Cleddau sy'n cyrraedd y môr yn  Aberdaugleddau (Milford Haven).