This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 140. " 'Rhun fab Maelgwn Gwynedd, gŵr y mae iddo gymaint o awdurdod fel y daw pawb i ymgynghori ag ef' "

Roedd Maelgwn Gwynedd a fu farw yn 547 yn llywodraethwr ar deyrnas Gwynedd yn ystod ail chwarter y chweched ganrif. Dywedir i'w lys fod yn Neganwy yng Ngwynedd, wrth aber Afon Conwy.

Bu i'w fab Rhun Hir ap Maelgwn lywodraethau ar Wynedd rhwng 547 a 586. Credid ar un adeg bod marwnad iddo o'r enw Marwnad Rhun wedi'i ei hysgrifennu gan Taliesin, y bardd Cymraeg o'r chweched ganrif, ond ni chredir bellach fod hyn yn wir.

 

Ruins of Deganwy Castle
Creative Commons Attribution Share AlikeAdfeilion Castell Deganwy - Credyd: Jonathan Wilkins