This map plots the settings and references in Y Mabinogion

To start exploring, click a red pin

Page 150. " trwy ei helm a'r capan dur a'r gorchudd pen o Fwrgwyn "
Detail from 14th century fresco
Public DomainManylyn o ffresgo o'r bedwaredd ganrif ar ddeg - Credyd: Ambrogio Lorenzetti

Bwrgwyn yw'r enw Cymraeg ar Burgundy

Yn y cyfnod canoloesol hwyr, roedd Bwrgwyn yn un o gynhyrchwyr gwlân mwyaf Ewrop. Roedd gan Ddugiaeth Bwrgwyn (Duchy of Burgundy) reolaeth ar y fasnach gynhyrchu brethyn yn Fflandrys (Flanders), ac ystyrid llysoedd y Ddugiaeth yn Bruges, Lille a Brussels yn arweinwyr y byd ffasiwn aristocrataidd.